• +84-2253-555406   +84-963344496   crew@phutaiships.com; ops@phutaiships.com  
  • Forgot your password then click here Login   Register
 CANDIDATE DETAILS: TRAN VAN OANH
Date of birth:
05/06/1990
Address:
Tien Lu, Hung Yen
Tel:
0979664341
Email:
tonytrandl@gmail.com
Job:
Deck operation officer
Level:
According to Rank
Experience:
>1 Year
Desired salary:
From 10 to 15 milion

About yoursefl:

Với kỹ năng đã được rèn luyện khi còn trên ghế nhà trường,tôi có thể đảm nhiệm công việc của mình một cách hiệu quả, tôi mong muốn được hợp tác và góp phần phát triển cho thành công của quý công ty.

 CANDIDATES WITH THE SAME JOB

Town/City
Fullname
Age
Job
Experience
Desired salary
Posted date