CHI TIẾT ỨNG VIÊN: LÊ MINH TÚ
Ngày sinh:
19/12/1984
Địa chỉ:
116/108 LÊ THÁNH TÔNG-NGÔ QUYỀN, Hải Phòng
Điện thoại:
01697317715
Email:
tu.leminh84@yahoo.com
Ngành nghề:
Thợ máy
Trình độ:
Trung cấp
Kinh nghiệm:
>4 năm
Mức lương mong muốn:
Từ 5 đến 10 triệu

Giới thiệu bản thân:

ĐA CÓ KINH NGHIỆM TÀU CONTAINER VA TÀU HÀNG

 CÁC ỨNG VIÊN CÙNG NGÀNH NGHỀ

Tỉnh/TP
Họ tên
Tuổi
Ngành nghề
Kinh nghiệm
Mức lương
Ngày đăng