CHI TIẾT ỨNG VIÊN: PHAN THANH NHIÊN
Ngày sinh:
17/12/1990
Địa chỉ:
11/263 Lạch Tray -Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:
0988644365
Email:
phanthanhnhienbg@gmail.com
Ngành nghề:
Thủy thủ
Trình độ:
Đại học
Kinh nghiệm:
Không yêu cầu
Mức lương mong muốn:
Từ 5 đến 10 triệu

Giới thiệu bản thân:

có đầy đủ sức khỏe để làm việc. năng động, tiếng anh chuyên ngành khá.

 CÁC ỨNG VIÊN CÙNG NGÀNH NGHỀ

Tỉnh/TP
Họ tên
Tuổi
Ngành nghề
Kinh nghiệm
Mức lương
Ngày đăng